Bij bij bloem

Wat zijn natuurlijke hulpbronnen?

Natuurlijke hulpbronnen zijn stoffen die aanwezig zijn op aarde en waarvan zijn inwoners min of meer afhankelijk van zijn. Natuurlijke hulpbronnen vormen de basis van de economie en zijn dus natuurlijk kapitaal. Ieder bedrijf is voor zijn bedrijfsvoering afhankelijk van natuurlijk kapitaal, maar staat niet op de balans weergeven. Gek hé? Met de ecosystemen raken deze daardoor verder en verder uit hun evenwicht. Alles wat leeft heeft baat bij natuurlijke hulpbronnen – en dan hebben we het niet alleen over de mens.

Natuurlijke hulpbronnen vormen de bouwstenen van onze samenleving. Maar wij zijn niet de enige levende organismen die deze nodig hebben. Planten en dieren zijn hier namelijk ook afhankelijk van. Bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen denken we eigenlijk vooral na over de vraag of het wel of geen economisch nut heeft. Deze denkwijze kan er echter makkelijk toe leiden dat we ons, op de lange termijn, in de voet zullen schieten.

Voorbeelden van natuurlijke hulpbronnen

Het systeem is gevoeliger en gevoeliger aan het worden, en dat heeft alles te maken met de manier waarop wij hiermee omgaan. Voorbeelden van natuurlijke hulpbronnen zijn land en water, iets dat wij nodig hebben voor ons voedsel. Maar ook gewassen die we gebruiken om bio-based te bouwen, zoals algen en paardenbloemen, vallen onder natuurlijke hulpbronnen. Natuurlijke hulpbronnen zijn onder te verdelen in niet-hernieuwbare en hernieuwbare hulpbronnen. Niet-hernieuwbare hulpbronnen zijn mineralen, ertsen en fossiele brandstoffen en kunnen bij constante winning opraken, omdat deze niet tot nauwelijks bijgevormd worden. Hernieuwbare energiebronnen zoals water, wind en biodiversiteit blijven zich daarentegen herstellen. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen kan men voorkomen door laatstgenoemde te gebruiken. De bevolkingsgroei is niet te stoppen en als we onverantwoord gebruik blijven maken van natuurlijke hulpbronnen zorgt dit er op den duur voor dat we niet langer in onze levensbehoeften kunnen voorzien.

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Er is een schaarste aan hulpbronnen en daarom is efficiënt hulpbronnengebruik van groot belang. De manier waarop wij gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen is allesbepalend. Behalve dat de keuze die wij hierin maken gevolgen heeft voor het klimaat kan wangebruik van natuurlijke hulpbronnen ook de economische groei doen laten krimpen. Het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen leidt tot CO2-uitstoot en is op zijn beurt schadelijk voor het klimaat. Natuurlijke hulpbronnen zijn er niet alleen om ons te helpen in het nastreven van onze materiële behoeften, maar zorgen voor het behoud van het gehele ecosysteem waarin we leven. De mens beheert deze niet en moet dan ook met respect met de natuur omgaan. Bijvoorbeeld door duurzame landbouwpraktijken toe te passen.

Natuurlijk kapitaal belichaamt het belang hiervan en verwijst naar de begrensde voorraden van natuurlijke materialen, land en ecosystemen. Wat je als bedrijf kan doen om natuurlijk kapitaal te behouden? Dat ontdek je op deze site.