Zo meet en waardeer je natuurlijk kapitaal

Algemeen Leestijd 2 minuten

Je neemt de impact van jouw bedrijf op natuurlijk kapitaal serieus. Je hebt al geïnventariseerd op welke natuurlijke hulpbronnen jouw bedrijf invloed heeft, en andersom. Nu wil je weten hoe groot precies die impact is. En misschien nog wel belangrijker: of je al vorderingen maakt in het verkleinen van je negatieve impact, of juist het vergroten van je positieve impact. Tot slot wil je er wellicht over rapporteren, intern en aan je stakeholders.

Het Natural Capital Protocol is een uitgebreide methode om gestructureerd je impact te meten en te waarderen. We kunnen ons echter voorstellen dat dat protocol nogal indrukwekkend op je overkomt. Daarom hebben wij hem voor je samengevat in 4 stappen:

1. Bepaal je doel en scope: waar ga je je op richten?

Afhankelijk van de aard van je bedrijf is het goed om af te bakenen van welk deel je de impact op natuurlijk kapitaal gaat meten. Neem je bijvoorbeeld een van je producten (inclusief de keten), kijk je alleen naar je bedrijfsvoering, of focus je op een bepaald land waar je inkoopt? Zo houd je het behapbaar.

2. Inventariseer je data en bepaal de juiste meetmethode

Nu je je scope hebt bepaald, ga je de data verzamelen. Wellicht is die al beschikbaar, bijvoorbeeld omdat je al levenscyclusanalyses (LCA’s) uitvoert voor bepaalde producten. Het is niet erg als je niet meteen alle data voorhanden hebt. De juiste gegevens verzamelen is een iteratief proces: je data wordt gaandeweg beter, of je komt er juist achter dat je bepaalde data nog niet hebt. Naast het Natural Capital Protocol bestaan er ook tools om data te verzamelen voor specifieke onderdelen van natuurlijk kapitaal.

3. Waardeer de data

Nu je voor de juiste onderdelen van je business data hebt verzameld over de impact op of afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal, ga je daar een waarde aan toekennen. Dat kun je doen in financiële termen, of in niet-financiële termen, bijvoorbeeld in tonnen CO2 of kubieke meters water. Het eenduidig waarderen van je data maakt het makkelijker om je voortgang bij te houden en om daarover te communiceren.

4. Rapporteer (intern en/of extern)

Rapporteren over de invloed en afhankelijkheid van jouw bedrijf op natuurlijk kapitaal heeft een aantal voordelen. Intern kunnen jouw bevindingen meegenomen worden bij bedrijfsbeslissingen en kun je collega’s betrekken bij natuurlijk kapitaal. Extern kun je aan klanten en eventuele financiers laten zien dat jullie het thema natuurlijk kapitaal serieus nemen. Verschillende methodes kunnen je helpen bij het rapporteren over natuurlijk kapitaal: het eerder genoemde Natural Capital Protocol en bijvoorbeeld het Integrated Reporting-model van het IIRC.

Aan de slag?

Wil je nu aan de slag met het meten en waarderen van je natuurlijk kapitaal? Download dan de 6 tips hiernaast of hieronder.

Download de 6 tips.

Download de 6 tips

Algemeen | Download

Zes tips voor het meten en waarderen van je natuurlijk kapitaal

Download