Friso Miquel Spoor (The Coffee Quest)

Nature Needs New Heroes: Friso Miquel Spoor (The Coffee Quest)

Agrifood Leestijd 4 minuten

Toen Friso Miquel Spoor in Nicaragua met eigen ogen zag hoe koffieboeren geëxploiteerd worden, besloot hij terug in Nederland actie te ondernemen. Als mede-oprichter van The Coffee Quest streeft hij naar een koffieketen die wél duurzaam is en waar boeren wél een eerlijke prijs krijgen betaald. Daarvoor moet je ook investeren in natuurlijk kapitaal. We vroegen hem hoe hij dit als ondernemer meeneemt in zijn bedrijfsprocessen. Friso is daarmee de hero of nature van augustus 2021.

1. Volgens Wikipedia is natuurlijk kapitaal 'de voorraad aan natuurlijke ecosystemen die een stroom van waardevolle producten en diensten voortbrengt, nu en in de toekomst’. Wat betekent natuurlijk kapitaal voor jou? 

Je denkt misschien niet meteen aan natuurlijk kapitaal bij een bakje koffie. Maar je koffie wordt wel gemaakt van een landbouwproduct: de koffieboon. Dat betekent dat de productie ervan onderhevig is aan invloeden van het klimaat. Bovendien staan boeren in de conventionele koffieketen onder druk om steeds meer en beter te produceren. Dat leidt tot kortetermijnoplossingen zoals schaalvergroting, bemesting en pesticide gebruik, wat de kwaliteit van de koffieboon op de lange termijn ondermijnt. Kortom: natuurlijk kapitaal is voor koffie extreem belangrijk.”

2. Waarom denk je dat natuurlijk kapitaal zo’n lastig thema is voor ondernemers?

“De omslag naar een nieuwe economie staat vaak niet bovenaan de agenda. Als ondernemer probeer je een duurzame visie te combineren met de waan van de dag. Wij staan in direct contact met zowel producenten als koffiebranders; voor beide partijen is het individueel lastig om een duurzame keten op te bouwen waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Via transparante samenwerkingen kunnen we de duurzame wens van onze afnemer verder stimuleren, zodat ook koffieboeren hieraan kunnen meewerken.”

3. Hoe draagt jouw onderneming bij aan het natuurlijk kapitaal van de wereld?

“De koffieketen heeft door klimaatverandering een grote uitdaging voor zich liggen. Richting 2050 zal een groot deel van de koffieproducerende gebieden verdwijnen of verder onder druk komen te staan. Productie op lagere hoogtemeters wordt lastiger en de instabiliteit door regen en droogte is al duidelijk merkbaar. Ons bedrijf kiest ervoor om de voorlopers binnen de nieuwe economie te stimuleren. Er is bij ons een duidelijk besef dat we er nog niet zijn. Door de voorlopers van natuurlijk kapitaal te ondersteunen hopen we dat we straks klaar zijn voor de omslag. Dit gaat via specifieke projecten in Colombia, Brazilië en Uganda, maar ook door een gezonde handel te creëren die op langere termijn kan functioneren. Koffiebranders zijn hier zich vaker van bewust en zullen zich ook voor langere tijd binden aan een koffieproducent.”

4. Hoe krijg je natuurlijk kapitaal in je propositie zodat het ook verkoopt?

“Het lijkt soms wat cliché, maar we hebben binnen onze product profielen een kopje Planet. Om de informatie hierop aan te vullen vragen wij aan onze partners om een interview af te leggen en hier inzage in te geven. Je ziet vaak terug dat producenten die bewust omgaan met productie en verwerking ook de extra meters lopen om het natuurlijke kapitaal op hun plantages in stand te houden. Denk hierbij aan het filteren van vervuild afvalwater en verwerken van koffiepulp tot compost. Onze afnemers hebben hier absoluut een groeiende interesse naar.”

Wat is jouw gouden tip aan ondernemers in andere sectoren om aan de slag te gaan met dit onderwerp?

“Steun de innovaties binnen de waardeketen. Over een niet al te lange tijd zullen we alle voorlopers en hun ervaringen nodig hebben!”

Dit artikel is onderdeel van de rubriek ‘Nature needs new heroes’, waarin ondernemers aan de hand van een paar beknopte vragen vertellen over hoe en waarom zij werken aan natuur- en biodiversiteitsherstel. En hun tips delen met andere ondernemers.

Aanbevolen onderwerpen