Houd tropische bossen in stand met het REDD+ Business Initiative

Algemeen Leestijd 2 minuten

Je hebt het vast wel eens gehoord: elk jaar wordt een oppervlakte ter grootte van Nederland aan ongerept regenwoud gekapt. En dat ten behoeve van houtoogst en de productie van onder meer soja, palmolie en rundvlees. Door deze massale ontbossing gaat een flinke hoeveelheid natuurlijk kapitaal verloren. Nu kun je als ondernemer in blinde paniek schieten, je kunt er echter ook iets tegen doen. Het REDD+ Business Initiative strijdt voor het behoud van tropische bossen door samen op te trekken. In dit artikel lees je hoe dat zit en hoe jij kunt deelnemen.

Het tegengaan van ontbossing is onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs en heet daar Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Dat het daarin is opgenomen is logisch: voorkomen dat tropische regenwouden worden verbrand of gekapt betekent immers minder vrijkomend CO2. REDD+ is feitelijk gezien een mechanisme dat waarde toekent aan die ‘vermeden emissies’ en daarmee goed passend binnen natuurlijk kapitaal.

Welvarende landen compenseren tropenlanden

Via REDD+ krijgen bosrijke ontwikkelingslanden die investeren in duurzaam bosbeheer een vergoeding van welvarende landen en organisaties elders ter wereld. Zo compenseren de welvarende landen de tropenlanden voor de bijdrage die de bossen leveren aan het reguleren van het klimaat. De implementatie van REDD+ verloopt echter traag. Een groep Nederlandse bedrijven heeft daarom zelf initiatief genomen om dit te versnellen. En wel via het REDD+ Business Initiative (RBI). Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties die zich hierbij hebben aangesloten participeren actief in REDD+-projecten en stimuleren andere bedrijven om dat ook te doen.

Doe mee en draag bij aan het behoud van tropische bossen

Het voelt soms als lastig om als individueel bedrijf een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur. Aansluiten bij RBI zou dan eigenlijk een no-brainer moeten zijn, zeker omdat je de drie grootste duurzaamheidsproblemen van deze tijd tegengaat:

  1. klimaatverandering: minder bos betekent minder CO2-opname
  2. ongelijke welvaartsverdeling: honderden miljoenen mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van het tropisch regenwoud;
  3. en uiteraard het verlies van natuurlijk kapitaal: met het verdwijnen van bossen verdwijnen hele ecosystemen en sterven soorten uit.

"Aansluiten bij RBI is eigenlijk een no-brainer, omdat je de drie grootste duurzaamheidsproblemen van deze tijd tegengaat"

Zo werkt het RBI-lidmaatschap

Of je nu werkzaam bent bij grootbedrijf of mkb: aansluiten is mogelijk voor een gestaffelde lidmaatschapsbijdrage per jaar van tussen de 1.250 en 3.000 euro. Daarnaast neem je carbon credits of sustainable commodities af uit gecertificeerde REDD+-projecten, zoals het ‘flagshipproject’ Tambopata in Peru. De gemiddelde prijs ligt rond de 5 euro per ton CO2, maar de prijzen stijgen.

Met de carbon credits die je aanschaft draag je bij aan het behoud van het bos en de omgeving van projecten, in samenwerking met de lokale bevolking. Denk aan het stimuleren van verantwoorde houtkap, agroforestry en duurzame landbouw, herbeplanting (bijvoorbeeld na mijnbouwactiviteiten) en beheer van natuurreservaten.

Sluit je aan bij REDD+ Business Initiative

Interesse om deel te nemen? Bekijk dan voor meer informatie de RBI-website of stuur direct een mail aan rbi@reddplusbusiness.com.

RBI is een zelfstandig netwerk onder de vlag van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie.