5 kansen voor natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Bouw Leestijd 2 minuten

Nederland telt ongeveer 100.000 hectare aan bedrijventerreinen. Het aandeel natuur op deze terreinen is slechts 1 procent. Kortom: daar valt nog veel ‘groene’ winst te behalen. En dat zal ook moeten. Vergroening is namelijk niet alleen aangenaam voor het oog, het levert ook een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit én een gezondere werk- en leefomgeving. Alleen, welke kansen liggen er nu precies?

Natuurlijk kapitaal omvat de impact die jouw terrein heeft op bodem, water, biodiversiteit, lucht en ecosysteemdiensten. Wil je daarmee aan de slag, zet dan in op een of meerdere van de volgende vijf kansen.

  1. Creëer natuurlijke verkoeling door groene beplanting op daken
  2. Voorkom overstromingen door halfbestrating: het toevoegen van gras of mos in de bestrating waardoor water in de bodem kan trekken
  3. Stimuleer de biodiversiteit door groen, water en voedsel toe te voegen waar dieren en planten van kunnen leven
  4. Zorg voor een waterbuffer voor droge periodes met een wadi, een met grind en zand gevulde greppel die water opslaat
  5. Verbeter de gezondheid van je medewerkers door groen aan te leggen, te zorgen voor minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit.

Kansen en uitdagingen

MVO Nederland werkt in een natuurlijk kapitaal-project aan de uitdagingen en kansen die bij het vergroenen van grijze terreinen liggen onderzocht. Het doel: natuurlijk kapitaal een prominentere plek geven in ontwikkeling, renovatie en onderhoud van bedrijventerreinen. Dit samen met grote en kleine bedrijven, gemeenten, provincies, private grondeigenaren, infrabeheerders, waterschappen, energieleveranciers en omwonenden. Het project is gestart met een ‘desk study’. Hierin staat een overzicht van huidige ervaringen met en inzichten in het vergroenen van bedrijventerreinen. Aan de hand van de desk study is vervolgonderzoek gedaan.

Hieruit zijn twee middelen gekomen die jou kunnen helpen bij het efficiënt vergroenen van jouw terrein:

1. relevante praktijkervaringen van deelnemende bedrijventerreinen
2. een opzet voor het maken van een plan van aanpak

Download de desk study en de twee middelen hieronder en ga ook aan de slag met natuurlijk kapitaal op jouw bedrijventerrein.

Bouw | Download

Deze praktijkervaringen van bedrijventerreinen helpen bij vergroening

Download

Bouw | Download

Zo maak je een plan van aanpak voor een groen bedrijventerrein

Download

Bouw | Download

Desk study natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Download